Оголошення

Шановні громадяни!

Адміністрація закладу повідомляє: згідно наказу №47 від 29.03.2022р. Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради перенесено дату початку ПРИЙОМУ заяв про ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ до 1-х класів на 2022-23 н.р. на 01 ТРАВНЯ 2022р.


Планується сформувати два перших класи (до 30 учнів у кожному).

Адміністрація ССЗШ № 1

Мікрорайон Хмельницької ССЗШ № 1

№ з/пПовна назва вулиціНомери будинків
 прв. ГречанськийУсі будинки
 прв. ЛаманийУсі будинки
 прв. Йосипа ЛапушкінаУсі будинки
 вул. ПарковаУсі будинки
 вул. ПлоскаУсі будинки
 прв. ПлоскийУсі будинки
 вул. Подільська  Від вул. Кам’янецької до вул. Шестакова усі будинки
 вул. СтароміськаВід вул. Кам’янецької до парку
 вул. Проскурівського підпілляВід вул. Кам’янецької до р. Плоска парні номери
 прв. Проскурівського підпілляУсі будинки
 прз. Проскурівського підпілляУсі будинки
 прв. РибацькийУсі будинки  
 прв. ЧовновийУсі будинки
 вул. ШестаковаУсі будинки
 прв. ШестаковаУсі будинки
вул. Вайсера

Для зарахування до нашого закладу необхідно подати наступні документи:

1. Копію свідоцтва про народження дитини. (мати при собі оригінал свідоцтва)

2. Оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о, завірений державною медичною установою.

3. Документ, що підтверджує наявність права на першочергове зарахування:

– проживання на території обслуговування школи;

– роботу одного з батьків у школі;

– навчання у школі рідного (усиновленого) брата чи сестри.

4. Заяву встановленого зразка та згоду на обробку персональних даних (пише в закладі один з батьків).


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 06.11.2020 року                                      Хмельницький                                          № 162

Про забезпечення доступності

для здобуття загальної середньої освіти

та формування контингенту учнів

закладів загальної середньої освіти

Хмельницької міської територіальної громади

на 2021/2022 навчальний рік

Керуючись Законами  України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування»,  Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року        № 367, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 року № 621 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762», постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Положенням про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою забезпечення територіальної доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти в закладах, що найбільш наближені до місця проживання дітей шкільного віку Хмельницької міської територіальної громади,

НАКАЗУЮ:

 1. Закріпити  територію   обслуговування   за   закладами  загальної  середньої  освіти комунальної форми власності Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком.
 2. Визначити дату початку приймання заяв про зарахування дітей до першого та п’ятого класів закладів загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік – 01 березня 2021 року.
 3. Відділу  загальної  середньої  освіти  та  виховної  роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (Бакалюк Н.М.):
  1. Вжити заходів щодо забезпечення доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які проживають на території Хмельницької міської територіальної громади.
  2. Здійснювати планування мережі та контингенту учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням території обслуговування та проєктної потужності закладів загальної середньої освіти.
  3. Проводити аналіз статистичних даних, отриманих шляхом обробки деперсоніфікованої інформації про дітей шкільного віку, для оптимізації контингенту учнів закладів загальної середньої освіти.
 4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
  1. Здійснити прийом заяв щодо зарахування дітей до першого та п’ятого класів закладів загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік до 31 травня 2021 року, про зарахування до 10 класу – до 15 червня 2021 року.
  2. Здійснювати планування мережі класів та контингенту учнів на 2021/2022 навчальний рік з урахуванням території обслуговування закладу освіти.
  3. Зарахувати до першого та п’ятого класів (у тому числі шляхом переведення до нього учнів 4 класу) усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників закладу освіти, чи випускниками дошкільного та початкового підрозділу закладу освіти (у разі їх наявності) до 01 червня 2021 року (включно).
  4. Зарахувати до 10 класу випускників 9 класу закладу освіти до 15 червня 2021 року (включно) з дотриманням Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  5. Зарахувати до першого та п’ятого класів учнів у разі наявності вільних місць до 15 червня 2021 року, після 15 червня 2021 року до 10 класу дітей, які не проживають на території обслуговування та не є випускниками структурних підрозділів закладу, з дотриманням вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  6. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на 31 травня 2021 року перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих), десятого (десятих) класі (класах) закладу освіти, заклад освіти має оприлюднити на офіційному веб-сайті закладу не пізніше 01 червня 2021 року оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367.
  7. Провести конкурсний відбір у 5-ті та 10-ті класи до 15 червня 2021 року. Наказ про зарахування видати та довести до відома батьків учнів – учасників конкурсного відбору не пізніше 15 червня 2021 року включно.
  8. Забезпечити зарахування дітей після 01 червня 2021 року до першого, п’ятого класів у такому порядку:
   • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
   • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
  9. Забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог законодавства щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів здобувачів загальної середньої освіти.
  10. Оприлюднити інформацію на веб-сайті закладу освіти згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту», пункту 7 розділу 1 Порядку про спроможність закладу освіти щодо зарахування учнів до 1-х, 5-х та 10-х класів, закріплену територію обслуговування до 01 грудня 2020 року; кількість учнів зарахованих до 1-х, 5-х та 10-х класів, наявність   вільних місць до 16 червня 2021 року включно.                                                                                                        

5.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора Департаменту                                                                              Н. БАЛАБУСТ

Н. Бакалюк

Н. Крук